FinanciŽle Planning: Jaarlijkse Update


Met het gemaakte overzicht bent u er uiteraard niet. Dit overzicht dient doorlopend te worden bijgewerkt om te allen tijde actueel inzicht te geven. Vandaar dat wij minimaal eens per jaar alle gegevens over uw inkomensten en uitgaven uit uw Persoonlijk Financieel Advies updaten. Uiteraard horen hierbij uw uitgangspunten over eisen en wensen.

Daarnaast vormt de te betalen belasting een groot deel van de uitgaven. Daarom berekenen we nauwkeurig het bedrag aan te betalen belasting. Dit doen we door de actuele wet- en regelgeving bij te houden en aanpassingen daarin door te voeren in de berekeningen.

Naast de jaarlijkse aanpassingen van de bedragen en percentages wijzigen ook regelmatig de regels zelf, waardoor je als gevolg van aanpassingen meer of minder belasting moet gaan betalen. Waar de overheid bij het opstellen van een regeerakkoord gemiddelde koopkrachtplaatjes voor verschillende samenstellingen van huishoudens berekent, is Suybroek Advies in staat van uw specifieke situatie te laten zien wat de gevolgen van nieuwe wetgeving is.

De belastingwetgeving speelt met name een rol aan de uitgavekant, spelen diverse sociale voorzieningen een belangrijke rol aan de inkomsten kant. Sociale voorzieningen zoals de AOW, WW, WIA en verschillende toeslagen geven inkomensaanvullingen in geval van langleven, ontslag of arbeidsongeschiktheid. Door al deze voorzieningen mee te nemen in de berekeningen, krijgt u een vollediger beeld van u financiŽle situatie.