Rechtsbijstand

Onze rechtsbijstand verzekering voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) is voor u als bestuurder een hele zorg minder. Het is de meest uitgebreide rechtsbijstandverzekering voor VvE’s, een speciaal toegesneden aanbod.

Tarief

€ 10,60 per appartement

Productinhoud

Speciale verzekering voor verenigingen van appartementseigenaren
Onze rechtsbijstand verzekering voor appartementseigenaren biedt niet alleen dekking bij geschillen rond het onroerend goed, maar ook bij geschillen met de professionele administrateur en leveranciers; ook als deze niet betrokken zijn bij het onderhoud van het onroerend goed. Bovendien kunt u als bestuurder van een VvE ook een beroep op ons doen als u een geschil heeft met leden en huurders die niet aan hun verplichtingen voldoen.

En als er een betalingsachterstand ontstaat en u een incassoprobleem heeft, kunt u rekenen op de slagvaardige hulp van ons aparte team met gespecialiseerde incassomedewerkers.

Onze incasso-service voor VvE’s
Met de onze rechtsbijstand verzekering voor VvE’s bent u automatisch verzekerd tegen incassoproblemen. We zorgen met alle benodigde juridische middelen dat u krijgt waar u recht op heeft: uw geld. We werken doortastend en vasthoudend, maar uiteraard altijd correct. Bovendien krijgt u deskundig incasso-advies, ontvangt u een overzichtelijk stappenplan en krijgt u regelmatig statusrapportages. En u komt niet voor onverwachte kosten te staan zoals bij de meeste incassobureaus, want vrijwel alle incassokosten zijn gedekt. Kortom, onze rechtsbijstand verzekering voor verenigingen is de meest complete verzekering die u zich als bestuurder van een vereniging kunt wensen.

Kiezen voor Spuybroek Advies is kiezen voor zekerheid

Klik hier voor de polisvoorwaarden Rechtsbijstand