Aansprakelijkheidsverzekering voor VvE’s

Onder deze verzekering wordt dekking geboden tegen aanspraken van derden tot vergoeding van personen- en/of zaakschade, inclusief de daaruit voortvloeiende schade, indien de VvE (risico-) aansprakelijk is voor het ontstaan van deze schade.

Tarief

vanaf € 0,06 o/oo

Specifiek voor VvE’s

Specifiek voor VvE’s geldt een uitbreiding van de kring van verzekerden en een secundaire dekking voor de onderlinge aansprakelijkheid van de leden van de vereniging. Uiteraard is achterstallig onderhoud uitgesloten.

Klik hier voor de voorwaarden