Servicepakket Verenigingen van Eigenaren (VvE-pakket)

premie VvE-pakket (prognose)

Denk ook aan:
(bij personeel)
- loondoorbetaling bij ziekte
- verzuimbegeleiding
- het risico van arbeidsongeschiktheid voor de VvE en het personeelslid