De helft van de Nederlandse huurders is niet bekend met de wet Zelf Aangebrachte Voorzieningen (wet ZAV). Van de huurders die de wet ZAV wel kennen, heeft acht op de tien de nieuwe wetgeving (nog) niet gebruikt. Dit blijkt uit onderzoek van WoonKennis ten behoeve van het WoonKennis Jaarrapport.

Voorheen mocht er weinig in een huurwoning worden veranderd. De woning diende bij opzegging van de huur weer in de oorspronkelijke staat te worden opgeleverd. Sinds augustus 2003 is hier met de invoering van de nieuwe huurwetgeving verandering in gekomen. Een belangrijke wijziging in de wet is dat huurders het recht hebben gekregen veranderingen in hun woning aan te brengen: het klusrecht of de wet Zelf Aangebrachte Voorzieningen.

In de wet ZAV is onder andere geregeld dat een huurder een verandering aan de woning bij opzegging van de huur niet hoeft te herstellen, mits de verhuurder toestemming heeft gegeven voor deze verandering. In sommige gevallen krijgt de huurder bij verhuizing een vergoeding van de verhuurder. Dit geldt als compensatie voor de waarde van de zelf aangebrachte voorzieningen. De nieuwe wet is bedoeld om het recht van huurders te verbeteren bij het aanpassen van hun woning naar hun eigen wensen en behoeften.

Ongeveer de helft van de huurders geeft aan niet bekend te zijn met de wettelijke regelingen voor zelf aangebrachte voorzieningen aan huurwoningen. De belangrijkste reden om geen gebruik te maken van de ZAV-regeling is tevredenheid met de huidige voorzieningen. Ook zien relatief veel huurders op tegen de bureaucratische rompslomp die een dergelijke regeling met zich mee brengt.

Bron: Woonkennis, 06-11-2008