Pakket Aansprakelijkheid (WA) en RechtsbijstandUniek aanbod! Een complete Aansprakelijkheid- en Rechtsbijstandverzekering aan voor een premie van slechts Ä 9,- in de maand.
U bespaart hiermee gemiddeld Ä 130,- per jaar.


Klik hier voor het aanvraagformulier,
vul het in en
stuur het op naar Spuybroek Assurantien, Antwoordnummer 758, 3130 AV Vlaardingen.


Wat dekt de rechtsbijstandverzekering?
-Verhaalsbijstand
-Bijstand bij verweer tegen (strafrechtelijke) vorderingen
-Contractuele rechtsbijstand
-Burenrechtelijke bijstand
-Arbeidsrechtelijke bijstand
-Sociale wet bijstand
Klik hier voor de volledige versie van de polisvoorwaarden


Deze unieke dekking is exclusief door Spuybroek ontwikkeld in samenwerking met verzekeraar AnsvarIdťa. AnsvarIdťa verzekeringen is al meer dan 40 jaar een zelfstandige schadeverzekeringsmaatschappij met een maatschappelijk bewustzijn en sinds oprichting een schoon beleggingsbeleid.

Duurzaam duurt het langst
Bij AnsvarIdťa Verzekeringen staat u als mens centraal. AnsvarIdťa is zich dan ook bewust van haar maatschappelijke taak. Zo heeft ze onder andere campagnes gevoerd tegen drugs- en drankmisbruik en voorlichtingsmateriaal ontwikkeld voor scholen. Ook nu nog ondersteunt ze diverse ideŽle organisaties. En zij zullen nooit verzekeringsgeld beleggen in projecten of bedrijven die betrokken zijn bij kinderarbeid, alcohol-, tabak- of bewapeningsproductie of milieuonvriendelijke activiteiten.
Duurzaamheid komt bij AnsvarIdťa niet alleen terug in het beleggingsbeleid en de hoogwaardigheid van haar producten, maar ook zeker in haar manier van zaken doen; vol overtuiging bouwen aan duurzame relaties.