VvE-krediet

Het appartementengebouw heeft dringend onderhoud nodig aan gevel, lift, dak, trappenhuis of iets dergelijks, maar niet de benodigde middelen in kas. Een eenmalige extra bijdrage komt niet door de stemming in de VvE-vergadering, wellicht doordat slechts enkele leden niet bij machte zijn/willen.
In samenwerking met een van de grootste financiele instellingen van Nederland biedt Spuybroek uw VvE nu de kans het onderhoud toch uit te voeren met het VvE-krediet. Veel hoeft dat niet te kosten: als u bij uw gevelonderhoud tegelijk ook (met subsidie en met 6% BTW) de spouwmuurisolatie meeneemt, verdient u direct jaarlijks een flink deel terug met de besparing op uw stookkosten (en comfort). Daarnaast investeert de VvE daarmee ook in (de waarde en de verkoopbaarheid) van uw woning!

Tarief

variabele rente, momenteel 7,9% per jaar

productinfo

Aanvraagprocedure

De VvE kan o.a. met een uitgewerkt meerjaren onderhoudsplan, de betreffende offerte en een geldig besluit van de VvE-vergadering nu zelfstandig een lening afsluiten.

Maandlasten

De maandtermijn bedraagt 1% van de kredietlimiet en omvat zowel rente als aflossing. Bij de huidige rente bedraagt de theoretische looptijd bijna 14 jaar. Als de rente stijgt, wordt de looptijd langer (en andersom).
De rente en aflossing worden doorberekend in de VvE-bijdrage aan de leden. De leden kunnen dat rentedeel aftrekken in hun aangifte Inkomstenbelasting.

Minimaal (Maximaal)

Het leningbedrag is minimaal Ä 25.000 (maximum Ä 2 mln, bespreekbaar)

Neem contact met ons op voor nadere informatie of een aanbieding.

meer informatie over aftrekbaarheid rente VvE-krediet:
Extra Service in artikel 3, punt 10.4 Lening door de VVE bij een eigen woning


Werk-in-uitvoering door het VvE-krediet