Het Depositogarantiestelsel


Binnen het Depositogarantiestelsel is spaargeld tot Ä100.000 per rekeninghouder gegarandeerd. Bij "en/of"-rekeningen is de garantielimiet daarom Ä 200.000.

Het depositogarantiestelsel (Belgie: Collectieve Garantie Regeling of CGR) is een regeling die de belangen van de rekeninghouders waarborgt. Het depositogarantiestelsel geldt voor spaartegoeden.

Bijkantoren van buitenlandse banken, die in een ander EU-land zijn gevestigd, vallen onder de garantieregeling van het betreffende EU-land. Reaal valt onder de Nederlandse Collectieve Garantieregeling, Argenta valt onder de Belgische. De inhoud van de garantieregelingen is gelijk.