Transparantie in beloningsstructuurOok Spuybroek werkt aan transparantie. Dat wil zeggen: u mag weten wat Spuybroek "verdient aan uw hypotheek", zowel bij het afsluiten als tijdens de looptijd.

Dit zijn de mogelijkheden:

voor het verzorgen van de financiering van de aankoop van uw woning, brengt Spuybroek u in rekening:
1. uitsluitend de gewerkte uren OF
2. uitsluitend een vast bedrag OF
3. de gewerkte uren of een vast bedrag, naast een afsluit- en/of doorlopende provisie van de geldverstrekker.

NB: Vraag overigens naar onze speciale tarieven voor totaalklanten !!

Een gewerkt uur wordt Ä 150 per uur (excl BTW)
De in rekening te brengen vaste vergoeding voor het verzorgen van de financiering van de aankoop van uw woning bedraagt Ä 3.500,= (incl. BTW).
Deze bedragen worden zoveel mogelijk meegenomen in de aangevraagde financiering (door het ontbreken van afsluitprovisie is daar -over het algemeen- voldoende ruimte voor).

Wat krijgt u voor uw geld?


Advies- & Bemiddelingstraject
Fase................................bestede tijd..........cumulatief
1. Start contact..........................15 min..............15 min.
2. Inventarisatie gesprek...............2 uur......... ......2 uur en 15 min.
3. Analyse en opstellen advies........5 uur................7 uur en 15 min.
4. Presentatie en motivatie advies...2 uur................9 uur en 15 min.
5. Offertes aanvragen...................4 uur...............13 uur en 15 min.
6. Bespreken en tekenen offertes...1,5 uur............14 uur en 45 min.
7. Nazorg en controle....................6 uur..............20 uur en 45 min.
8. Relatie in beheer nemen............PM