Huismeester/Personeel in dienst


Grotere VvE's hebben een eigen huismeester in dienst. Als werkgever loopt de VvE het risico van loondoorbetaling bij ziekte of zelfs arbeidsongeschiktheid van haar huismeester. En de VvE moet daarbij voldoen aan de Wet Poortwachter. Deze wet beoogt de instroom van arbeidsongeschikten te beperken door een stringente aanpak bij ziekte.

De VvE kan zich verzekeren tegen de kosten van Ziekteverzuim.
Tegen langdurige arbeidsongeschiktheid heeft de VvE de keuze: verzekeren via het UWV, of kiezen voor Eigenrisicodrager voor de WIA.

Het kiezen voor Eigenrisicodrager voor de WIA zal meestal veel goedkoper uitpakken dan verzekeren via het UWV.

Ook de werknemer loopt een groot risico bij arbeidsongeschiktheid. Het tweede ziektejaar krijgt hij 30% minder loon en als hij de WIA indraait, dan is het potentiele inkomensverlies nog veel groter!

Spuybroek biedt de VvE-werkgever de volgende zeer voordelige verzekeringsoplossingen:
- kosten van ziekteverzuim
- ziekteverzuimbegeleiding (Poortwachter-proof)
- WIA-verzekering

voor de VvE-werknemer:
- WIA-hiaatverzekering

Vraag om meer informatie of een aanbieding