Evenementenverzekering

- de verzekering voor ieder evenement -

Klik hier voor:
Aanvraagformulier Evenementenverzekering
Voorwaarden Evenementenverzekering

verschillende evenementen
Aan de organisatie van een evenement zijn voor organisatoren, bedrijven en particulieren, risicoís verbonden.
Zo zullen de gemaakte kosten gewoon moeten worden betaald, ook al kan het evenement niet doorgaan.
Voorbeelden van evenementen zijn:
- jubileum
- (familie)feest
- diner
- personeels-/bedrijfsfeest
- tentoonstelling
- conferentie
- en nog veel meer

de verschillende risico's
Met de Evenementenverzekering kunnen verschillende risicoís worden gedekt. De verzekering kan snel worden afgesloten tegen een aantrekkelijke premie. De aard van de evenementen is zo divers en vaak uniek dat de acceptatie maatwerk is. Daardoor kan ook rekening worden gehouden met bijzondere omstandigheden.
De te verzekeren risico's zijn:
◦ het evenement wordt -door een onvoorzienbare gebeurtenis- afgelast, uitgesteld, onderbroken of vroegtijdig beŽindigd
◦ Niet verschijnen van verzekerde personen (de zogenaamde 'non appearance' dekking)
◦ Regen
◦ Ongevallen
◦ Objecten / Materiaal (eventueel inclusief transport naar en van de locatie)
◦ Aansprakelijkheid
◦ Geld

LET OP: als uw Gemeente u een vergunning heeft verleend voor het organiseren van een evenement, dan is een standaardvoorwaarde dat u verzekerd dient te zijn tegen Aansprakelijkheid en Ongevallen