ZZP-ers

De Zelfstandige Zonder Personeel is de laatste jaren ingeburgerd in Nederland. Het aantal heeft een vlucht genomen. Bij een ZZP-er kun je denken aan een veelheid van technische beroepen, zoals electriciens, metselaars, klusbedrijven, etc.
Maar in principe is elke IB-ondernemer zonder personeel een ZZP-er. Dus ook de zelfstandige boekhouder, tekstschrijver en actueur zijn ZZP-ers.

De ZZP-er moet zelf niet alleen zijn boterham verdienen, maar ook veiligstellen. Hij moet zich indekken tegen de gevaren die zijn ondernemersbestaan bedreigen. Maar de ras-ondernemer in de ZZP-er maakt hem optimistisch en in praktijk staan veel ZZP-ers niet lang genoeg stil bij die bedreigingen.

Risico-analyse: gevaren onderkennen en maatregelen treffen

Ook voor ZZP-ers geldt dat ze een risico-analyse moeten maken van hun specifieke situatie.
Elk onderkend risico moet vervolgens besproken worden. In die bespreking wordt bepaald hoe aan elk gevaar het hoofd moet worden geboden en dat kan zijn:
- het risico verkleinen door organisatorische maatregelen
- het (rest)risico zelf dragen (vorming van een voorziening eigen risico)
- het risico uitbesteden aan en verzekeraar

Daarnaast moet worden gewerkt aan een oudedagsvoorziening.

De meerderheid van de ZZP’ers bouwt géén pensioen op. Dat is een groot (toekomstig) probleem, dat op zich eenvoudig kan worden verholpen: sparen en beleggen, eventueel fiscaal gefaciliteerd.

De problemen met verzekeringspolissen voor pensioensparen en beleggen zaten in de kostenstructuur en de inflexibiliteit. Terwijl de ZZP’ers juist behoefte hebben aan lage kosten en inlegvrijheid.
Deze problemen zijn opgelost: als oplossing voor ZZP’ers is in de media-branche de ZZP pensioenrekening Brand New Day geselecteerd.
kenmerken:
- de ZZP pensioenrekening heeft een zeer lage kostenstructuur
- de ZZP pensioenrekening kent geen inlegverplichting om maandelijks of jaarlijks geld op je rekening te storten. Als je een tijd niets verdient, mag je gewoon stoppen. Je kunt elke maand online je inleg wijzigen, of je pensioendatum.
- als je wilt overstappen naar een andere aanbieder, betaal je geen verkoopkosten of boetes of zo

Uit het onderzoek blijkt dat 96% van de ZZP’ers in de mediasector behoefte heeft aan een ouderdomspensioen, maar dat maar liefst 59% op dit moment niks opzij zet voor het pensioen. Naast een gebrek aan financiële middelen zijn de hoge kosten en intransparantie van pensioenproducten de belangrijkste redenen om even niks aan het pensioen te doen.(Persbericht, Utrecht, 16 december 2010)

Lees het persbericht over dit onderzoek van Media Pensioen Diensten