Individueel Vermogensadvies

Vermogensadvies = sparen en beleggen met een doel

Je hebt een doel en zet er geld voor opzij. Dat kan in een spaarvarken, op een spaarrekening, in een deposito en in beleggingen.

Het spaarvarken is handig voor kleine doelen op korte termijn en brengt geen rente op.

Ook bij een spaarrekening kun je te allen tijde over het spaargeld beschikken en krijg je (een lage) rente als bonus.

Een deposito geeft een hogere rente, maar je kunt langere tijd niet over je tegoed beschikken.

Beleggen heeft bewezen de hoogste opbrengst te geven, maar "rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst". Daarnaast heeft iedereen gehoord van koersrisico's.

Spuybroek Vermogensadvies:
het aanspreekpunt voor Professioneel Vermogensbeheer

Deze drie elementen zijn alle van groot belang voor de juiste samenstelling van jouw ideale beleggingsportefeuille.

Spuybroek Vermogensadvies bepaalt in nauw overleg met je deze drie cruciale elementen, te weten jouw risico-profiel, jouw spaar-/beleggingsdoelen en wanneer je die doelen wilt bereiken. Spuybroek Vermogensadvies zoekt uitgaande van deze 3 elementen uit de bijpassende spaarwijzen/beleggingen de meest gunstige.