Beleggen

Beleggen heeft bewezen de hoogste opbrengst te geven, maar "rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst". Daarnaast heeft iedereen gehoord van koersrisico's.

specifieke risico's uitbannen

Van belang is risico's zoveel mogelijk uit te bannen. Elke individuele beleggingen heeft een specifiek risico. Aangetoond is dat naar mate meer individuele beleggingen worden gecombineerd, het specifieke risico daalt. Het absolute risico-minimum is het zogenaamde algemene risico en wordt bereikt bij circa 1.000 verschillende beleggingen. Deze omvang vraagt om een professionele aanpak.

het hoogste rendement bij het laagste risico

Daarnaast kunnen beleggingen met hetzelfde rendement een heel verschillend risico-profiel hebben en moet het risico-profiel van uw beleggingsportefeuille overeenstemmen met uw persoonlijke voorkeuren en situatie. De kunst is dus zowel specifieke risico's uit te bannen als het laagste (algemene) risico met een gewenst rendement te combineren, kortom: Professioneel Vermogensbeheer

Spuybroek Advies:
het aanspreekpunt voor Professioneel Vermogensbeheer

Spuybroek Advies bepaalt in nauw overleg met u uw risico-profiel en uw spaar-/beleggingsdoelen. Vervolgens zoekt Spuybroek Advies voor u de bijpassende en meest gunstige spaarwijze/beleggingen.