Fondsenmozaïek

Individueel vermogens-beheer met de beste fondsmanagers in de wereld

Spuybroek Advies biedt je professioneel vermogensbeheer, waarbij je optimaal profiteert van een wereldwijde spreiding in beleggingsfondsen in verschillende vermogensklassen (asset classes). Hierdoor realiseer je met je beleggingen een spreiding alsof je belegt met meer dan een miljard euro. Deze beleggingsdienst noemen we FondsenMozaïek: Individueel vermogensbeheer op basis van beleggingsfondsen. Fondsenmozaïek is al vanaf € 5.000 beschikbaar.

Beleggingsfondsen bieden een optimale spreiding van uw vermogen en worden beheerd door zeer ervaren professionals. NNEK is ervan overtuigd dat geen enkele fondsaanbieder in alle beleggingscategorieën de beste kan zijn. NNEK zoekt daarom wereldwijd per categorie de fondsmanager met het best presterende beleggingsfonds in die categorie. Omdat wij geen eigen fondsen hebben, kunnen wij u oprecht toezeggen een echte onafhankelijke en objectieve keuze te maken voor onze klanten.

De filosofie

Het enorme aanbod van vele tienduizenden beleggingsfondsen en de daarbij behorende stroom aan informatie stelt een belegger voor een lastige keuze: Welke fondsen te kiezen, rekening houdend met uitgangspunten en doelstelling? In welke regio's en sectoren te beleggen? Hoe monitor je welke fondsen het goed - blijven - doen? Hoe houd je de verschillende asset classes in balans? Wanneer moet je risico afbouwen? NNEK denkt dat veel beleggers niet de tijd of de middelen hebben om dit allemaal zelf te doen. Daarom Fondsenmozaïek!

centrale gedachte

De centrale gedachte binnen Fondsenmozaïek is dat de juiste verdeling van uw vermogen –assetallocatie – de basis vormt voor een goed beleggingsresultaat.
Deze assetallocatie is de verhouding en verdeling tussen aandelen, obligaties en liquiditeiten. Deze verdeling bepaalt voor een belangrijk deel uw beleggingsresultaat. Binnen Fondsenmozaïek is daarom de assetallocatie het resultaat van een zorgvuldig opgesteld plan. Uw risicotolerantie en uw persoonlijke doelstellingen en wensen vormen de basis voor het kiezen van de beleggingsportefeuille die het best bij u past.
U bepaalt zelf uw beleggersprofiel aan de hand van NNEK’s beleggersprofielbepaler. Dan pas maakt u een keuze voor een van de beleggingsportefeuilles.
Deze zijn gerangschikt van defensief tot offensief.
Hieronder ziet u een overzicht van deze vijf beleggingsportefeuilles met bijbehorende assetverdeling. We lichten er een portefeuille uit zodat u
ook kunt zien hoe groot uw spreiding is als u belegt in bijvoorbeeld de Balansportefeuille:

het beleggingsproces

Het beleggingsproces van Fondsenmozaïek in 6 stappen:
Stap 1 Strategische analyse, waarbij op macro-economisch niveau de assetallocatie en beleggingswaardige regio’s worden bepaald.
Stap 2 Tactische allocatie waarbij onder meer gekeken wordt naar het risico van de portefeuille als geheel.
Stap 3 Strenge selectie van beleggingsfondsen op volledig objectieve basis: is er bijvoorbeeld voldoende geschiedenis, kennis en beheerd vermogen bij de fondsmanagers?
Stap 4 Kwantitatieve analyse van de rendementen en risico’s die zijn genomen door de fondsmanagers.
Stap 5 Beoordeling op basis van kwalitatieve criteria zoals beleggingsproces, stijl, en kenmerken van het fonds.
Stap 6 Samenstelling van de portefeuilles. Alle diverse strategieën van fondsen worden door NNEK’s beleggingsteam samengesmolten tot een samenhangende en uitgebalanceerde selectie die overeenkomt met uw profiel.

continu toezicht op je portefeuille

Vervolgens houden wij continu toezicht op je portefeuille en zorgen wij ervoor dat je beleggingsportefeuille binnen de bandbreedte van rendement en risico blijft die bij het door jou gekozen beleggersprofiel past.

de verslaglegging

Na elke transactie ontvang je een beleggingsoverzicht. Op kwartaalbasis ontvang je een overzicht van je beleggingsportefeuille. En jaarlijks ontvang je een jaaropgave voor uw belastingaangifte. Je ontvangt ieder kwartaal een nieuwsbrief, waarin we gewoon eerlijk vertellen wat ons beleid is geweest en wat de plannen voor de toekomst zijn. We doen ons best om het ‘beleggingsjargon’ zo begrijpelijk mogelijk te houden en zoveel als mogelijk ‘Nederlands’ te houden. Bij het openen van uw Fondsenmozaïek-beleggingsrekening ontvang je je persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord.
Zo kunt u continu over onze schouder meekijken en zien wat de waarde van uw beleggingsportefeuille is. Om de transparantie helemaal compleet te maken, heb je zelfs de mogelijkheid om een x-ray te laten maken door Morningstar®. Morningstar® is wereldwijd marktleider in het beoordelen van beleggingsfondsen.