Disclaimer


Als u de site van Spuybroek Advies bezoekt en/of gebruik maakt van diensten of informatieop deze site, stemt u in met het navolgende:

- Spuybroek Advies kan niet garanderen dat zijn site ononderbroken toegankelijk is en foutloos functioneert. Spuybroek Adviesaanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade -direct of indirect- als gevolg van het niet toegankelijk zijn of het niet naar behoren functioneren van zijn sites.
- Spuybroek Advies streeft er naar op zijn sites juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnenaan te bieden, maar kan niet garanderen dat de aangeboden informatie juist, volledig en actueel is. Spuybroek Advies aanvaardtgeen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade -direct of indirect- als gevolg van het niet juist, volledig of actueel zijn van de aangeboden informatie.
- De op de site verstrekte informatie en gedane aanbevelingen over verzekeringen of beleggingen of op juridisch of fiscaal terrein, mogen niet worden beschouwd als een persoonlijk advies. De verantwoordelijkheid voor de keuze en het gebruik van de informatie berust bij de bezoeker van de site.
- Spuybroek Advies kan niet garanderen dat aan hem gerichte elektronische berichten niet op het verkeerde adres wordenbezorgd of worden onderschept. De verantwoordelijkheid voor de keuze en het gebruik van elektronisch berichtenverkeer berust bij de bezoeker van de site.
- Spuybroek Advies kan niet garanderen dat aan hem gerichte elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt.Spuybroek Advies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade -direct of indirect- als gevolgd van hetniet of te laat ontvangen of verwerken van aan hem gerichte elektronische berichten.
- Spuybroek Advies aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de mogelijke aanwezigheid van virussen of vergelijkbareschadelijke componenten in via zijn sites toegankelijke gegevens, informatie, software, verwijzingen of hyperlinks.
- Spuybroek Advies aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlinkof anderszins wordt verwezen.